Kart over South Georgia

Kart over South Georgia

tirsdag 16. november 2010

Rundt Nordkapp... med storm i kastene.Det har vært en lang dag i sterk motvind og padlerne måtte ta seg frem tak for tak. Pelsselene, som har okkupert strandsonen, mens de venter på damene, har blitt enda mer agresive nå som det nærmer seg at kvinne-selene skal komme. Dette har resultert i at Dag Marius fikk bitt hull i den ene åra mens han avverget et av mange sel-angrep. Å bli bitt av en av disse vil sannsynlig vis være slutten på eventyret ettersom man må til lege for behandling, grunnet veldig stor sjanse for infeksjon. Dag Marius, som er vant med harde kår fra forsvaret, hadde ingen problemer med å fortsette med et par hul i åra.
Det er kanskje ikke så rart at mannen som oppdaget Sør Georgia, James Cook, i sin tid sa at: ²Landet er dømt til evigvarende, ugjestmild kulde... og har horrible og barbariske aspekter som jeg ikke har ord til å beskrive².
Mot slutten av dagen ble det padlet tett inntil land da Cape North ble rundet og de katabatiske vindene målte ca 50 knop i kastene. Da bildet ble tatt rapporterte gjengen at de hadde funnet en overnattingsplass ett eller annet sted i steinveggen...

Rounding North Cape... in the throws of a storm
It has been a long, hard day for the team fighting their way forward against strong headwinds stroke by stroke. The fur seals, which occupy the shoreline, are waiting for the ladies, and they are becoming increasingly agressive as the arrival of the female seals draws closer. As a result, Dag Marius now has a bite hole in one of his paddles after defending himself during one of many seal attacks. Being bitten by one of these creatures would most certainly be the end of this adventure, as medical treatment from a doctor would be required, due to the high risk of infection. Dag Marius, who is used to tough calls from his time in the Forces, has no problem though continuing with a couple of bite holes in his paddle. 
It is perhaps not so strange that the man who discovered South Georgia, James Cook, wrote of the place: "...a land doomed to perpetual frigidness, whose savage aspects I have not words to describe."
Towards the end of the day, the team were paddling close to land in order to round the North Cape against catabatic winds with gusts up to 50 knots. When the photo was taken, the team reported that they had found a place to spend the night somewhere on this cliff face...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar