Kart over South Georgia

Kart over South Georgia

søndag 14. november 2010

Isbre, tåke og harde tak.

 

Sigrid våknet opp midt på natta, redd for at teltet ble angrepet av selene som hadde omringet dem. Tormod roet henne ned med å minne henne på at selene var der også da de la seg til å sove og at de ikke var noe nærmere nå. Det tar tydeligvis tid til å venne seg til å campe med tusenvis av skrikende pelssel. Etter fire timers paddling på morgenkvisten passerte gjengen Fortuna-isbreen og padlet seg samtidig inn i tåkehavet. Dette senket farten deres litt siden de nå måtte følge land litt tettere. Den gamle ringreven Simen, som ifølge Dag Marius har padlet i hundre år, ledet gjengen inn til en teltplass i nærheten av Prince Olavs Bay. Havna, som bærer navnet til vår avdøde konge, er en gammel hvalstasjon som nå minner mer om en nedrusta cowboylandsby for pelssel.
Etter å ha lagt ned ca 32 km med padling, fortalte gjengen at de nå ligger foran det ikke-eksisterende skjemaetŠ

Glaciers, fog and good effort
Sigrid woke in the middle of the night, worried the team's tent was under attack by the seals surrounding them. Tormod calmed her by reminding her that the seals had been there when they had gone to bed and they hadn't moved any closer. The time has now come to get used to camping in a colony of over one thousand screaming fur seals. After four hours of kayaking, just after dawn, the group passed the Fortuna glacier and moved into thick sea fog. This reduced their speed a little as they were forced to stay closer to land. Simen, the sly fox, who according to Dag Marius has kayaked for more than a hundred years, led the group to a camp site next to Prince Olav's Bay. The harbour, which is named after the late King of Norway, is a disused whaling station, but looks more like a rusty old cowboy town for fur seals. After having clocked approximately 32 km of kayaking, the team report that they are ahead of their non-existent schedule.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar