Kart over South Georgia

Kart over South Georgia

søndag 28. november 2010

Eskimoruller i stor sjø.

Gjengen satte ut i morges med mål om å komme seg minst til Trollhull. Det blåste storm med orkan i kastene og dønningen var store som hus. Med mye refleksjonsbølger fra land ble sjøen veldig rotete og to av kajakkerene ble nødt til å trå til med en god gammeldags eskimorulle da de ble hvelvet over ende. Det har enda ikke blitt bekreftet nøyaktig hvem av dem det var snakk om. Vannet fra Antarktisk er veldig kalt, og med fjellvettreglen om å snu i tide, ferskt i minnet, søkte kajakkerne tilflukt i Ranvik. Etter å ha surfet inn på stranda, har de slått opp leir for å prøve å ri av stormen. Mens tiden for å nå flyet hjem begynner å renne ut, stiger spenningen her nede på Sør Georgia.
Eskimo rolls in stormy sea
The team set out today intent on making it to at least Trollhull. A hurricane strength storm blew up and the waves were as big as houses. Adding to this, breaking waves off the land were making the sea choppy, so much so, that two of the kayakers had to undertake eskimo rolls after they were turned upside down. It has yet to be confirmed who it was. Antarctic water is bitingly cold, and, following the outdoor code of turning around in time, the kayakers sought refuge at Ranvik. After surfing in on the waves, they have set up camp and intend to sit out the storm. While time to make their flight home is running out, excitement is rising on South Georgia.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar