Kart over South Georgia

Kart over South Georgia

mandag 29. november 2010

Nestenulykke like før mål.Etter å ha satt ut i de tidlige morgentimene tilbakela padlerne kjapt mange kilometer før lunsj. I godt vær koste de seg godt og krysset fjorder og padla mellom skjær. Simen og Tormod begynte å leke seg i de små bølgene mellom skjærene. Plutselig kom det en bølge som var mye større enn de andre. Simen forsøkte med et støttetak for å holde bølgen under seg. Bølgen var for stor til å gjøre dette og Simen endte opp med å havne inni bølgen, og ble kastet rundt mens bølgen tubet over et skjær. Tormod som så det hele fra nært hold var sikker på at nå ble det enda en kajakkreperasjon. Simen ble kasta rundt i en horisontal 360 inne i bølgen og landa momentant på et skjær. Da vannet trakk seg ned fra skjæret satt han enda i Kajakken, men var ikke lenger på havet. Da Tormod så Simen sitte tørt på skjæret å smile fra øre til øre mens han viste det klassiske ²tommelen opp² tegnet, skjønte han at det hadde gått bra. Daggern som også hadde sett hendelsen mente det hadde sett helt ²rock-and-roll² ut. Etter å ha fordøyd situasjonen over lunsj blåste det plutselig opp i 35 knopp og resten av dagen ble brukt til å stampe i motvind. Nå har de satt opp camp i Luisa Bay og har bare 30 kilometer igjen for å nå frem til mål. Etter aa ha sett værmeldingen rapporteres det om daarlige odds for aa naa maalet imorgen. Og selv om det er morsomt å padle inrømer de at etter snart tre uker uten dusj og med intens padling skal det bli godt å kunne legge kajakken fra seg for ei stundŠ Mens de padler i motvind synes gjengen det er veldig morsomt at så mange følger med på bloggen, og de takker for all støtte.

Følgebåten Pelagic som skal passe på at kajakkerne ikke blåser på hav forsøker så godt de kan å holde oversikt over hvor padlerne befinner seg. Men i sjøen rundt Sør Georgia er det ikke ofte det lett å få øye på de lavtliggende båtene. Kajakkspotting har blitt en hovedgeskjeft ombord. Ellers går mye av tiden med til å spise den nydelige maten til førstestyrmann, Julie. Hun er også i full gang med å lære fotografen, Matias, Fransk muntlig. Franskstudiet kan anbefales i kombinasjon med kajakkspotting. Ellers kan undertegnede skrive under på at det snakkes mye om vind, bølger og værmeldingen ombord.

Near accident just before final destination
After once again starting out in the early hours of the morning, the kayakers soon covered an impressive amount of kilometres before lunch. They enjoyed the fine weather, crossing fjords and paddling between reefs. Simen and Tormod started to play in the small waves breaking off the reefs. Suddenly, a much larger wave broke, and Simen tried to support himself against the wave with his paddle, but the wave was too big. Simen ended up inside the wave and was thrown upside down while the wave rolled over the reef. Tormod, who was watching close by, was sure another kayak repair job was on the cards. Simen was thrown 360 degrees horizontally into the wave and immediately landed on a bit of reef. When the water drained from the reef, he was still sitting in his kayak, but no longer resting on the sea. When Tormod saw Simen sitting high and dry on the reef, smiling from ear to ear, and giving the classic "thumbs up" sign, he knew that everything was okay. The Dagger, who had also witnessed the event, said it looked completely "rock and roll". They allowed the occurrance to sink in over lunch. After lunch, the wind suddenly picked up to 35 knots, and the rest of the day was spent pitched against headwinds. They have now set up camp at Luisa Bay and have only 30 kilometres to go before they reach their final destination. However, going by the weather forecast, their odds for making it tomorrow are not good. Even though it is fun paddling, the team now admit that after near on three weeks without a shower and intense kayaking, they will be happy to leave their kayaks for a while. However, while battling with the headwinds, the team thinks it's great that so many are following them via this blogg, and they thank everyone for their support

The crew of the observer boat Pelagic, which make sure the kayakers aren't driven out to sea, are trying as best they can to keep abreast of the kayakers whereabouts. However, it is not easy to spot low-lying craft around South Georgia. Kayakspotting has become the main activity on board. Otherwise, a lot of the time is spent enjoying the first officer Julie's wonderful food. She is also in the process of teaching the cameraman Matias to speak French. Learning French and kayakspotting is a recommended combination. Otherwise, yours truly can report that conversation on board tends to dwell on wind, waves and weather forecasts.

1 kommentar:

  1. Vi holder fingre, tær, armer og ben krysset, for at siste rest av deres fantasiske padletur, skal gå som planlagt!
    Og gleder oss veldig til flere bilder og film, når dere om ikke lenge er trygt tilbake i Gnore!

    Dere har vel tent det første adventlyset?

    SJur

    SvarSlett