Kart over South Georgia

Kart over South Georgia

søndag 17. oktober 2010

Toralf Lyng, Simens morfar i Grytviken

morfar i 1930 / 31
Det var morfar, Toralf Lyng, som lærte meg å gå i motvind. "Du må trene på å puste i skikkelig motvind" sa morfar da jeg var 5 år. -Vi skulle flytte til Longyearbyen fordi pappa hadde fått seg jobb for Store Norske Spitsbergen Kullkompani, og morfar mente at jeg måtte trene meg opp litt før jeg skulle møte "det kolde arktis".
Morfar hadde et rikt liv som han fortalte livlig fra når barnebarna var på besøk. Noe av det som festet seg mest hos meg var historiene fra Syd-Georgia, han hadde tatt mange bilder der nede fra også som gjorde inntrykk. Toralf Lyng er definitivt den som har, gjennom timelange fortellinger fra sitt liv, gjort at min lengten etter Syd Georgia har blitt så sterk -og dermed en av de største drivkreftene bak ekspedisjonen.
Vedlagte link gir dere et sammendrag av morfars liv.
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Toralf_Lyng/utdypning

Toralf Lyng, Simen's grandfather at Grytviken
It was my grandfather, Toralf Lyng, who taught me to face headwinds. "You have to learn to breathe properly in a strong headwind," said Grandfather when I was 5 years old. We were moving to Longyearbyen, as my father had got a job working for the Store Norske Spitsbergen Kullkompani, Norway's coal company, and Grandfather reckoned I should get ready for "the cold arctic" 

Grandfather had led an exciting life and he eagerly told his grandchildren stories when we visited him.  His stories about South Georgia made the most lasting impression, especially the photos he had taken whilst he had been there. Toralf Lyng is definitely the person that, due to hours of his storytelling, has strengthened my desire to explore South Georgia, and therefore is one of the main motivational factors for this expedition.

Here is a link with more information about my grandfather's life:
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Toralf_Lyng/utdypning

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar