Kart over South Georgia

Kart over South Georgia

onsdag 28. april 2010

Forberedelser for avsending

Etter helgen på Svenner hadde vi kun to dager til å legge kjølstripe på kajakkene våre. -Noe vi skulle ha gjort for lenge siden. Før Tormod dro på riggen, Sigrid reiste til Bodø og Daggern kjørte hjem til Gry og ungene rakk vi i fellesskap å rengjøre kajakken og klargjøre for forsterkningsarbeid på båtene.
After the weekend at Svenner, we had only two days to reinforce our kayaks with addistional "keelstrip". -Something we should have done long ago. We managed to clean tha kayaks before Tormod went to work on the oil rig, Sigrid travelled to Bodø and Dag Marius drove home to Gry and the kids.

Med kjølstriper og telefonstøtte fra Sjur Heap i Havpadlern.no klarte vi brasene. Nå har alle fire båtene fått kjølstriper og er rustet for Antarktis!
For tips angående denne type arbeid er det bare å ta kontakt.
With the fiberglass and telephone support from Sjur Heap in Havpadlern.no we managed. Now all four boats are reinforced and ready for Antarctica.
For anyone needing hints and tips regarding this kind of work please feel free to contact us.
published by Simen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar